Zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

W 2021 r. Stowarzyszenie Lokalne SALOS KRAKÓW pozyskało środki na realizację zadania pn. Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, w kwocie 15 tys. zł.