Zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Dofinansowano ze środków Funduszu Zajęć sportowych dla uczniów, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.