Zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

W 2022 r. Stowarzyszenie Lokalne SALOS KRAKÓW pozyskało środki na realizację zadania
pn. Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, w kwocie 15 tys. zł.