Zarząd

PREZES
Ks. Paweł Centnar SDB

V-ce PREZES
Ks. Zbigniew Święch SDB

SKARBNIK
Anna Strzebońska

CZŁONEK ZARZĄDU
Klaudia Szczupacka

CZŁONEK ZARZĄDU
Maciej Basista

CZŁONEK ZARZĄDU
Anna Jasion