Sport łączy pokolenia – cykl zajęć

Nasze Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sport i Turystyki w wysokości 8 tys. zł, na realizację projektu pn. AKTYWNY KRAKÓW polegające na zagospodarowaniu czasu wolnego mieszkańców Krakowa, w szczególności dzieci i młodzieży – poprzez organizację regularnych zajęć sportowych, mających na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej, a także prowadzenie cyklicznego szkolenia sportowego zawodników w starszych kategoriach wiekowych, które biorą udział w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe.
Zadanie będzie realizowane poprzez organizację cyklicznych zajęć sportowych w trzech dyscyplinach sportu: piłce nożnej, koszykówce i siatkówce.