SALOS CUP – dotacja Ministerstwa

W ramach zadania odbyły się cztery turnieje piłki nożnej:
1. 16.05.2021 r.
2. 25.09.2021 r.
3. 16.10.2021 r.
4. 06.11.2021 r.