Cele statutowe

Celem SL SALOS RP jest:

  1. Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa wyraźnie inspirowanych wizją chrześcijańską, prewencyjnym systemem ks. Jana Bosko i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej.
  2. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań sportowych i podnoszenie na wyższy poziom stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
  3. Zapewnienie warunków do rozwoju wszystkim dla osiągnięcia celów stowarzyszenia.
  4. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
  5. Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za wychowanie i losy członków stowarzyszenia.
  6. Współpraca i kontakty z organizacjami oświatowo-wychowawczymi i sportowymi.
  7. Eksponowanie w działalności sportowo-wychowawczej zasady fair play.

SL SALOS RP nie czerpie korzyści materialnych z działalności sportowej.