Koszykówka

Zapraszamy na zajęcia koszykówki dla chłopców.

Miesięczna składka członkowska wynosi 80 zł. Wpłaty należy dokonywać przelewem do 10 dnia bieżącego miesiąca w następujący sposób: Składka członkowska (imię i nazwisko zawodnika) za okres (…); na konto SL SALOS RP ul. Konfederacka 6, 30-306 Kraków, ALIOR BANK  41 2490 0005 0000 4530 5836 2692 lub gotówką w biurze przy ul. Tynieckiej 39.

Opłacona składka będzie warunkiem dopuszczenia zawodnika do treningów.

 

 

Trener:

Sławomir Świder