Komitet Organizacyjny OIMS Futsal 2021

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
ks. Paweł Centnar SDB, tel.: +48 609 743 643

Biuro SL SALOS RP w Krakowie:
ul. Tyniecka 39, 30-323 Kraków
Anna Strzebońska, tel.: +48 697 30 313

Obsługa techniczna hali – ul. Kolna 2
Krzysztof Bartyzel

Obsługa techniczna sali- ul. Piastowska 26
Tomasz Łakomiec
Anna Jasion

Rozpoczęcie i zakończenie Igrzysk
Anna Fura