Kim jesteśmy

SALOS KRAKÓW to Salezjańska Organizacja Sportowa z siedzibą przy ul. Konfederackiej 6 w Krakowie. Powołana została w 1994 roku i od tego momentu służy dzieciom i młodzieży w odkrywaniu i rozwijaniu talentu sportowego. Organizację SALOS KRAKÓW charakteryzuje brak selekcji podczas przyjmowania do sekcji zawodniczek i zawodników. Dzięki temu działalność ukierunkowana jest również na środowiska uboższe, rodziny wielodzietne, rodziny zastępcze. Ponadto kładziemy nacisk na integralny rozwój dzieci i młodzieży: psychiczny, fizyczny, intelektualny i duchowy. Ściśle współpracujemy z rodzicami i opiekunami naszych podopiecznych.

SALOS KRAKÓW to stowarzyszenie lokalne działające w ramach SALOS RP. SALOS RP jest częścią międzynarodowej organizacji Polisportive Giovanili Salesiane Internazionale z siedzibą we Włoszech. Dzięki tak rozbudowanej strukturze możliwe jest stworzenie systemu rozgrywek od poziomu lokalnego do poziomu międzynarodowego.
Organizację wyróżnia radosna i otwarta afirmacja daru młodości, pragnienie wychowywania młodego człowieka poprzez sport. Narzędziem w pracy wychowawczej jest System Prewencyjny św. Jana Bosko.

Salos RP jest wyróżniony za wybitne osiągnięcia w pracy sportowo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą przez Premiera RP i Ministra Edukacji Narodowej. Działalność SALOSU KRAKÓW docenia Urząd Miasta Krakowa, Urząd Marszałkowski i Ministerstwo Sportu.