GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA

W 2021 r. Stowarzyszenie Lokalne SALOS KRAKÓW pozyskało środki na realizację zadania pn. Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, w kwocie 15 tys. zł.

Dofinansowano ze środków Funduszu Zajęć sportowych dla uczniów, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu