AKTYWNY KRAKÓW – podsumowanie

Z końcem roku 2020 zakończyliśmy realizację projektu Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej – Aktywny Kraków. Otwarte zajęcia dla dzieci i młodzieży.

W ramach projektu, w dniach od 1 sierpnia do 18 grudnia, prowadziliśmy zajęcia sportowe z koszykówki, piłki nożnej i siatkówki. Dzięki dotacjom otrzymanym z Ministerstwa Sportu i Gminy Miejskiej Kraków mogliśmy dofinansować pracę trenerów i instruktorów, opłaciliśmy najem obiektów sportowych, opłaciliśmy część kosztów związanych z udziałem drużyn siatkarskich w rozgrywkach młodzieżowych organizowanych przez MZPS (opłaty wpisowe, obsługa sędziowska, woda itp.) i inne.

[ngg src=”galleries” ids=”191″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]