Aktywny Kraków 2020

Udało się!

Spieszymy, by poinformować, że SALOS Kraków otrzymał dotacje z Ministerstwa Sportu i z Gminy Miejskiej Kraków na realizację projektu Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej – Aktywny Kraków. Otwarte zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.

Dotacje pomogą nam dofinansować m.in. pracę trenerów, opłacić wynajmy sal i hal sportowych czy zakupić sprzęt treningowy.