Aktualności OIMS Futsal 2021

Zgłoszenia imienne drużyn nadsyłamy do 25 września na adres saloskrakow@gmail.com

SL SALOS w Krakowie informują, że XXV Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu odbędą się w Krakowie w dniach 8-10 października 2021 roku.

Bardzo prosimy o potwierdzenie zgłoszenia zespołów ze Stowarzyszeń lokalnych do 20 września 2021 roku. Następnie wypełnienie formularza zgłoszeniowego wzór nr 1. Natomiast zgłoszenie ostateczne ze Stowarzyszeń Lokalnych zespołów sportowych do 25 września 2021 roku oraz na adres: saloskrakow@gmail.com trzeba wysłać rozmiar koszulek.

WSZYSTKIE DRUŻYNY, KTÓRE ZAPISAŁY SIĘ NA OIMS F WE WCZEŚNIEJSZYCH TERMINACH, PROSZONE SĄ O POTWIERDZENIE MAILOWO UCZESTNICTWA NA ADRES saloskrakow@gmail.com

Zgłoszenia wstępne:
Kategoria:
• A: rocznik 2004 – 2005
• B: rocznik 2006 – 2007
• C: rocznik 2008 i młodsi

Koszt:
Opłata za każdego uczestnika wynosi 150 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto SALOS RP:
Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej
PKO BP SA XV O/W-wa nr bankowy 55 1020 1156 0000 7402 0077 1923
w tytule przelewu: XXV OIMSF

Termin wpłaty:
25.09.2021 – zgłoszenia imienne wraz z wpłatą 100% kosztów

Weryfikacja zgłoszonych drużyn nastąpi bezpośrednio w Biurze w dniu przyjazdu, zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie OIMS znajdującym się na stronie www.salosrp.pl. (obowiązkowo: imienna lista zgłoszeniowa, legitymacje szkolne, zgoda rodzica/opiekuna na udział w Igrzyskach). Za dopełnienie powyższego odpowiedzialność ponoszą opiekunowie zgłaszający do uczestnictwa w zawodach.

Regulamin OIMSF:
Rozgrywki przeprowadzone będą zgodnie z Regulaminem OIMS znajdującym się na stronie www.salosrp.pl: http://www.salosrp.pl/dokumenty/regulaminy/ogolnopolskie_igrzyska_mlodziezy_salezjanskiej
Wszyscy uczestnicy Igrzysk są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez organizatora. Ubezpieczenie nie dotyczy podróży „na” i „z” Igrzysk.


Organizator:
SL SALOS RP w Krakowie
Ks. Paweł Centnar SDB – Prezes SL SALOS RP w Krakowie tel. 609743643