-->

Grafik piłki nożnej 2021/2022

Drodzy Państwo!

Poniżej przestawiamy planowany grafik zajęć piłki nożnej na nowy sezon treningowy 2021/2022, w podziale na roczniki.

Na zajęcia zapraszamy od 6 września (poniedziałek).

Aby zapisać nowego uczestnika należy przyjść bezpośrednio na trening dla odpowiedniego rocznika, zapoznać się z regulaminem opłacania składek, wypełnić otrzymaną deklarację uczestnika zawierającą:
1. dane osobowe uczestnika zajęć,
2. dane kontaktowe do rodziców/opiekunów,
3. zgodę na przynależność dziecka do Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP w Krakowie (SL SALOS RP), co wiąże się z zapisem zawodnika w Polskim Związku Piłki Nożnej i przekazaniem danych osobowych tamże,
4. zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez SLSALOS RP zgodnie z wszystkimi przepisami RODO,
5. zgodę na wykorzystanie wizerunku/głosu/wypowiedzi dla celów działań informacyjno-promocyjnych związanych z podstawową działalnością Stowarzyszenia (głównie: albumy zdjęć z treningów i turniejów na stronie internetowej i na koncie Facebook; zdjęcia grupowe itp.).

Do dokumentacji należy dołączyć co najmniej jedno zdjęcie legitymacyjne uczestnika zajęć.

Miesięczne składki członkowskie nie zmienią się w porównaniu z poprzednim sezonem treningowym:
1. dla drużyn piłkarskich z dwoma treningami w tygodniu jest to 90 zł miesięcznie,
2. dla drużyn piłkarskich z jednym treningiem w tygodniu – 70 zł miesięcznie.
Wszelkie obniżki składek muszą zostać uzgodnione z Prezesem SL SALOS RP – ks. Pawłem Centnarem – po złożeniu pisemnej uzasadnionej prośby.

Wpłaty należy dokonywać przelewem lub gotówką do 10 dnia bieżącego miesiąca w następujący sposób: Składka członkowska (imię i nazwisko zawodniczki/zawodnika) za okres (…). Opłacona składka będzie warunkiem dopuszczenia zawodniczki lub zawodnika do treningów.

Więcej informacji w biurze SL SALOS RP pod numerami telefonów:
+48 697 130 313 i +48 725 590 600.