-->

PODZIĘKOWANIE DLA FIRMY BUDIMEX S.A.

Zarząd SL SALOS RP składa serdeczne podziękowanie firmie BUDIMEX S.A. za okazane wsparcie finansowe działalności Stowarzyszenia. Jest ono wyrazem dobroci, wrażliwości oraz chęci niesienia pomocy dzieciom i młodzieży.