-->

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, Zawodniczki i Zawodnicy.
Kończy się sezon jesienno-zimowy. Niebawem rozpocznie się nowy, wiosenno-letni. Niesie on ze sobą zmiany, które będą obowiązywać wszystkich członków Salosu Kraków. Od 1 kwietnia 2014 roku wzrasta miesięczna składka członkowska. Wynosić będzie 50 zł. Wpłaty należy dokonywać przelewem do 10 dnia bieżącego miesiąca w następujący sposób: Składka członkowska (imię i nazwisko zawodniczki/zawodnika) za miesiąc (…) Opłacona składka będzie warunkiem dopuszczenia zawodniczki lub zawodnika do treningów. Każdy z członków Salosu Kraków winien mieć wypełnioną deklarację i wydaną przez Organizację legitymację. Jeżeli ktoś zdecyduje się na odejście winien powiadomić sekretariat Salosu, w celu wykreślenia uczestniczki bądź uczestnika z listy. Na treningi staramy się chodzić systematycznie i ochoczo bierzemy udział w rozgrywkach ligowych i turniejach. Liczy się odpowiedzialność za siebie i innych. Piłkarze wszystkich grup od 1 kwietnia rozpoczynają swoje treningi na boisku przy. ul Tynieckiej 39 wg starego porządku. Oczywiście zapraszamy i zachęcamy nowych chłopaków i dziewczyny do wstępowania w szeregi Organizacji Salos Kraków.