-->

Podziękowanie

Zarząd SL SALOS RP składa serdeczne podziękowanie firmom: GEOKRAK sp. z o.o., GEGENBAUER sp. z o.o., KLER S.A. za okazane wsparcie finansowe i rzeczowe działalności Stowarzyszenia. Jest ono wyrazem dobroci, wrażliwości oraz chęci niesiania pomocy dzieciom i młodzieży.