-->

PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękujemy firmie IMS BUDOWNICTWO za okazane serce i wsparcie finansowe inicjatyw podejmowanych w ramach Stowarzyszenia SALOS. Informujemy, że dzięki tej pomocy udało nam się zrealizować niektóre wcześniej zamierzone cele.