-->

Składka członkowska

Składka członkowska dla uczestników wszystkich sekcji sportowych Salosu wynosi 30 zł miesięcznie. Wpłaty prosimy regulować do 10 dnia każdego kolejnego miesiąca.