-->

Baza danych

Drodzy Rodzice,

Bardzo proszę o napisanie mi następujących danych osobowych dziecka: Nazwisko i imię, data urodzenia, adres, telefon rodziców, telefon dziecka, Pesel, szkoła, e-mail.

Wszystkie te dane są poufne i tylko do dyspozycji Salosu Kraków.

Ks. Wójcik Zbigniew.