-->

Spotkanie Komitetu Organizacyjnego XII Światowych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej

W dniu wczorajszym odbyło się drugie spotkanie Komitetu Organizacyjnego XXII Światowych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej, które odbędą się w przyszłym roku w Krakowie.

Na spotkaniu została przedstawiona prezentacja dotychczas wykonanej pracy, zatwierdzony został program Igrzysk a także poruszane były kwestie kolejnych niezbędnych działań.