-->

Zebranie zarządu

W dniach 25-27.11.2011 w Krakowie odbędzie się zebranie zarządu Polisportive Giovanili Salesiane, na którym omawiane będą zagadnienia związane z XXII Światowymi
Igrzyskami Młodzieży Salezjańskiej, które odbędą się w przyszłym roku.