-->

VI Zjazd sprawozdawczo – wyborczy

26 marca w Warszawie na Bielanach odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy SALOS RP. Mszy św. na rozpoczęcie zjazdu przewodniczył ks. inspektor Dariusz Bartocha, który też wygłosił homilię. W czasie zjazdu, oprócz wyboru nowego zarządu, odbyło się również wręczenie medali i odznaczeń dla tych, którzy zasłużyli się dla polskiego sportu.


Zjazd rozpoczął się od wysłuchania hymnu Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS RP.
Prezes Zbigniew Dziubiński przedstawił delegatom, ustępującemu zarządowi i gościom sprawozdanie z działalności SALOS RP za lata 2007-2011.

Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu zarządowi. Następnie przystąpiono do wyboru nowego zarządu na lata 2011 -2015. Prezesem SALOS RP został prof. Z. Dziubiński, wiceprezesami: ks. Edward Pleń sdb i s. Irena Ligienza, skarbnikiem ks. Bogusław Zawada, sekretarzem Dorota Kacperska. Do prezydium obok wymienionych osób zostali wybrani: ks. Marek Barejko, s. Maria Kapczyńska, ks. Mirosław Łobodziński. Ponadto do zarządu zostali wybrani: Marianna Barak, ks. Darek Bartocha, ks. Krzysztof Bucyk, Zenon Dagiel, s. Maria Dobosz, ks. Kazimierz Drozd, ks. Piotr Dziubczyński, Kazimierz Dziubczyński, ks. Mirosław Gajda, Krzysztof Jankowski, s. Maria Jednak, s. Małgorzata Kuczma, ks. Andrzej Kurto, s. Teresa Pilecka, ks. Jacek Pływacz, Rafał Strzelecki, ks. Sławomir Szczodrowski, ks. Grzegorz Tonera, Andrzej Turowski, Dariusz Ułanowicz, ks. Henryk Urban, Alicja Wojciechowska.

W zjeździe wzięli udział; ks. inspektor Sławomir Łubian, ks. inspektor Dariusz Bartocha, radczyni generalna ds. młodzieży z Rzymu s. M. sel Canales, s. inspektorka Teresa Czekała, s. inspektorka Halina Lewandowska.

W drugiej uroczystej części zjazdu, w której wręczono odznaczenia prezydenckie uczestniczyli przedstawiciele Prezydenta Bronisława Komorowskiego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz PKOL.

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali. Z. Dziubiński i ks. E. Pleń. Złoty Krzyż Zasługi otrzymali: ks. D. Bartocha, ks. K. Drozd, F. Konarzewski, E. Łukosz. Srebrny Krzyż Zasługi: P. Jasionowski, W. Legieć, R. Mikucki, M. Nowak
Brązowy Krzyż Zasługi: D. Kluczkowski, R. Kowalski. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymało 14 osób, min.: ks. Mirosław Gajda, ks.Wojciech Strzelecki oraz pan Michał Strzelecki. Srebrną odznakę „Za zasługi dla sportu”, którą przyznaje Ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymały 3 osoby, brązową odznakę „Za zasługi dla sportu” 13 osób, w tym pan Rafał Strzelecki i pani Sylwia Wilczek. Srebrny medal Polskiego Komitetu Olimpijskiego „Za zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego” otrzymały 3 osoby. Brązowy medal Polskiego Komitetu Olimpijskiego „Za zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego” otrzymały 3 osoby.

zarzad

www.salosrp.pl

www.salezjanie.pl