Miesięczne archiwum: Marzec 2011

Szkółka Piłkarska „SALOS”

Zapraszamy wszystkich chłopców urodzonych w latach 2000 – 2005 na treningi piłkarskie

VI Zjazd sprawozdawczo – wyborczy

26 marca w Warszawie na Bielanach odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy SALOS RP. Mszy św. na rozpoczęcie zjazdu przewodniczył ks. inspektor Dariusz Bartocha, który też wygłosił homilię. W czasie zjazdu, oprócz wyboru nowego zarządu, odbyło się również wręczenie medali i odznaczeń more »

Sprawozdanie z działalności w roku 2010

Po skończonym 2010 roku nadszedł czas na jego podsumowanie i rozliczenie. Sprawozdanie finansowe zostało już złożone w Urzędzie Skarbowym, natomiast skrót sprawozdania merytorycznego prezentujemy poniżej.